Toimintasuunnitelma 2020

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.1.-31.12.2020

Keski-Suomen ammattiosasto ry 414

Johdanto
Uutta sairaala Novaa kohti mentäessä on vuonna 2018 syksyllä otettu käyttöön uusi johtamisjärjestelmä, joka koostuu seitsemästä palvelualueesta. Yhteistyö palvelualueiden johtajien kanssa jatkuu. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat sairaalapalveluiden (lähihoitajat) ja tuotannon palveluiden (sihteerit) palvelualueet. Myös muilla palvelualueilla työskentelee SuPerin jäseniä. Jäseniämme työskentelee myös seututerveyskeskuksen puolella eri ammattiryhmissä. Sairaala Novan henkilöstösuunnitelmaa päivitetään edelleen.

Jäsenistön jaksamista ja vireyttä ylläpidämme järjestämällä jäsenistön toiveiden mukaista virkistystoimintaa taloudellisissa puitteissa.

Hallitustoiminta/tiedottaminen
Hallituksen varsinaiset kokoukset pidetään noin kerran kuussa, lisäksi tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen kokouspäivät sovitaan valmiiksi edellisessä kokouksessa. Ammattiosaston jäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin. Kesäkautena ei pidetä kokouksia ellei edunvalvonta sitä vaadi. Sääntömääräiset jäsenkokoukset kutsutaan koolle sääntöjen mukaisesti ja ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta virallisella ilmoitustaululla, yhdysjäsenille sekä ammattiosaston omilla verkkosivuilla, joille päsee Superliiton sivujen kautta. Puheenjohtaja/sihteeri tiedottaa asioista myös sähköpostilla jäsenille.

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta
Vuoden 2020 aikana useampi superilainen eläköityy. Haasteena on saada heidän tilalleen vakinaistettua pitkäaikaisia sijaisia mentäessä kohti uutta sairaala Novaa, jossa henkilöstömitoitus pienenee potilaspaikkojen vähenemisestä johtuen. Potilaiden hoitoisuus tulee kuitenkin lisääntymään. Keskustelua aiheesta talon johdon ja palvelujohtajien kanssa pidetään jatkuvasti yllä.

Sairaala Novan uusien toimintamallien kehittäminen jatkuu. Näiden koekäyttöönotto nykyisessä toimintaympäristössä on edelleen haasteellista.

Paikallisia neuvotteluita käydään tarpeen mukaan, myös seututerveyskeskuksen puolella. Puheenjohtaja on neuvottelijana ja luottamusmiehet tulevat rinnalle sopimuksen mukaan.

Suhdetoiminta

Teemme yhteistyötä muiden ammattijärjestöjen kanssa ja tarvittaessa olemme yhteydessä Superliittoon. Pyrimme rakentavaan yhteistyöhön sairaalan johdon sekä päättäjien kanssa, jotka päättävät viime kädessä sairaanhoitopiirin asioista. 

Sote-hanke kaatui keväällä 2019, mutta uutta sote-suunnitelmaa aloitellaan valtakunnalllisesti päättäjätasolla.

Koulutustoiminta

Talossamme järjestetään runsaasti monipuolista sisäistä koulutusta. Ulkopuolisen koulutuksen määrärahat tulevana vuonna ovat minimissä johtuen taloudellisesta tilanteesta. Kannustamme jäseniämme osallistumaan liiton järjestämiin koulutuksiin ja toivomme ammattiosastomme aktiivien osallistuvan liiton järjestämille toimihenkilökursseille. Nämä ovat sairaanhoitopiirille maksuttomia. Liiton järjestämät paikalliset jäsenillat ovat suosittuja ja niitä järjestetään myös vuonna 2020.

Opiskelija- ja nuorisotoiminta

Pidämme yllä suhteita paikalliseen oppilaitokseen. Kaupungin ammattiosaston kanssa yhteinen OPO-toiminta ja lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksot sairaalan eri osastoilla ovat tärkeitä Superin toiminnan tiedotuskanavia. Opiskelijakorvauksista luopumisesta huolimatta olemme saaneet lähihoitajaopiskelijoita työssäoppimisjaksoille.

Sosiaalinen toiminta

Muistamme sovitusti vuonna 2019 yhteistyötahojen merkkipäiviä, 50 ja 60 vuotta täyttäviä jäseniämme ja eläköityviä ammattiosaston hallituksen jäseniä.

Virkistystoiminta

Pyrimme saamaan uusia superilaisia mukaan jäsentoimintaamme. Järjestämme virkistystoimintaa, johon kaikilla ammattiosaston jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Jäsenet voivat ehdottaa millainen toiminta kiinnostaa. Toimintaa voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden Superin ammattiosastojen kanssa.

Taloudellinen toiminta

Ammattiosasto ei peri jäsenmaksua. Tuloina on liiton jäsenmaksupalautukset ja Superliiton ohjeistuksen mukaan perittävä pieni omavastuumaksu virkistystoiminnan osallistujilta.