Toiminta

Ammattiosasto yhdistää jäsenet paikallisella tasolla.

Ammattiosaston tärkeä tehtävä on valvoa paikallisesti jäsenten etuja.

Ammattiosasto huolehtii siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti.

Ammattiosaston tehtävänä on myös järjestää jäsenille virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa.