Tule mukaan osaston toimintaan

TULE MUKAAN AMMATTIOSASTON TOIMINTAAN!

Ammattiosasto on SuPerin toiminnan ydin. Sen tärkeä tehtävä on valvoa paikallisesti jäsentensä etuja. Ammattiosasto on tukena työelämässä. Se on jäsenten asioiden ajaja, paikallinen edunvalvoja ja yhdysside toisiin superilaisiin.

Ammattiosasto:

  • neuvottelee ja tekee paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa
  • ​toimii työpaikan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen apuna ja tukena
  • osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen
  • huolehtii erimielisyysneuvotteluista työpaikoilla
  • hoitaa alueellaan suhteet mm. työnantajiin, oppilaitoksiin, muihin järjestöihin ja lehdistöön.

Ammattiosasto huolehtii siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti.

Ammattiosaston tehtävänä on myös järjestää jäsenille virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.

Ammattiosaston toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus.
 
SuPerin varsinaiset jäsenet kuuluvat aina ammattiosastoon joko työpaikkansa tai asuinpaikkansa mukaan. Ainoastaan opiskelijajäsenet ovat suoraan SuPerin jäseniä.Työpaikkaan tuleva uusi superilainen saa tietoa oman alueensa ammattiosastosta työpaikkansa SuPerin yhdysjäseneltä tai muilta superilaisilta. Helpoiten toimintaan pääsee mukaan osallistumalla oman ammattiosaston tilaisuuksiin. Jokainen uusi jäsen rikastuttaa omalla osaamisellaan ja aktiivisuudellaan toimintaa. Ammattiosaston jäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin.

Tule mukaan osaston toimintaan!